E-learning: “Diervoeding: Balans, Aanbod en Behoefte”

6 december 2021 \ door Leon de Jonge
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis! Dankzij de subsidie NL Leert Door

Deelnemers zijn met name werkzaam binnen de sector dierhouderij. 
Deze sector staat voor grote uitdagingen vanwege de noodzakelijke transitie naar een circulaire landbouw en de beperking van de emissie van broeikasgassen en stikstof. De sector zal krimpen met als gevolg het verlies aan arbeidsplaatsen, indien men niet in staat is deze transitie te realiseren. 
Diervoeding speelt een cruciale rol bij het realiseren van deze transitie en het reduceren van de emissie. 

Kennis en inzicht van diervoeder en de behoefte van dieren biedt meer mogelijkheden voor het implementeren van een circulaire dierlijke productie en reductie van emissie.   

Na het afronden van deze e-learning kun je:

  • Kennis over voederwaarde, grondstoffen en behoefte van dieren.
  • Het lezen en gebruiken van voederwaarde tabellen. 
  • Het samenstellen van voeders op basis van specificaties.

Studiebelasting en lesmateriaal

Bij deze e-learning hoort geen fysiek lesmateriaal zoals een boek. Je kunt dus direct starten met de e-learning!

Lesmateriaal:

Overige benodigdheden: 

  • Je hebt een computer nodig om de video’s te kunnen bekijken
  • Je hebt Excel nodig om de opgaven te kunnen doen

Wanneer je dit allemaal inclusief de video’s doorloopt, kom je aan de 8 uur studiebelasting.